Uslovi kupovine

Sistem za online naručivanje hrane implementiran je na sajtu amigos.rs.
Potvrđivanjem porudžbine prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u ovom tekstu.
Naručivanje
Potvrđivanjem porudžbine prihvatate Uslove korišćenja sistema i Politiku privatnosti. Nakon potvrđivanja porudžbine, porudžbina se prosleđuje restoranu. Vama će stići SMS poruka sa odgovorom restorana. Restoran je zadužen za pripremu, kvalitet i isporuku naručene hrane. Uslovi isporuke zavise isključivo od restorana.
Da bi vaša porudžbina bila realizovana potrebno je da unesete svoje tačne i potpune podatke u vreme naručivanja, kako bi restoran mogao da isporuči naručene proizvode.
amigos.rs će preduzeti sve mere kako bi vaši podaci koje ste uneli bili sigurni, ali ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za nenamerne ili namerne štete (gubitak podataka) nastale usled neovlašćenog pristupa treće strane.
Ograničenje odgovornosti se primenjuje prilikom nastanka štete u vezi porudžbina. Svaka porudžbina je podložna promenama koje nastaju zbog nedostupnosti naručenih proizvoda, problema sa isporukom, promene cene, izbranog vremena, kao i odgovora restorana (prihvatanje ili odbijanje).
Restoran će vas obavestiti SMS porukom ako dođe do promene u vezi porudžbine. Potvrdna SMS poruka sadržaće detalje porudžbine, vreme isporuke i cenu. Ukoliko vam vreme ili cena ne odgovaraju, možete da otkažete porudžbinu. Otkazivanje porudžbine je potrebno izvršiti u roku od par minuta od postavljanja porudžbine.
Ukoliko restoran odbije vašu porudžbinu, u SMS poruci biće naveden razlog odbijanja.
Cene i plaćanja
Sve cene proizvoda prikazane na sajtu i mobilnoj aplikaciji istovetne su cenama i ponudi u restoranima. amigos.rs zadržava pravo da prekine saradnju sa restoranima za koje se utvrdi da zloupotrebljavaju sistem.
Restoran može u trenutku naručivanja da promeni cenu i vreme isporuke (produži vreme isporuke - ukoliko je više vremena potrebno za pripremu naručenih proizvoda ili specijalnih zahteva kupca, smanji cenu - ukoliko želi da omogući popust stalnim kupcima). Uvek ćete imati mogućnost da otkažete porudžbinu ukoliko vam odgovor restorana ne odgovara.
Cene dostave su prikazane pored drugih informacija o restoranu.
Svoju porudžbinu (zavisno od restorana) možete platiti gotovinski ili kreditnom karticom u restoranu ili kuriru prilikom dostave.
Isporuka
Vreme isporuke koje odaberete prilikom naručivanja je podložno promenama. Ako restoran ne može da pripremi porudžbinu u određeno vreme, obavestiće vas za koje najkraće vreme porudžbina može da bude spremna. Sve informacije u vezi porudžbine stići će vam putem SMS poruke.
Ukoliko izaberete dostavu, porudžbina će vam biti dostavljena na adresu koju unesete prilikom naručivanja.
Obaveza restorana ili dostavljača kojeg je restoran angažovao je da vam dostavi porudžbinu u određeno vreme. Ukoliko vam porudžbina ne stigne na vreme, kontaktirajte restoran. I ako isporuka kasni, porudžbina će vam biti naplaćena. Ukoliko restoran ne dostavi porudžbinu, zbog greške kupca, kupac će biti odovoran za kašnjenje.
Ako restoran ne može da izvrši isporuku u određeno vreme, vaša porudžbina će biti odbijena, a SMS porukom bićete obavešteni o razlogu odbijanja.
Otkazivanje porudžbine
U slučaju da želite da otkažete svoju porudžbinu, npr. jer je cena viša, vreme isporuke je drugačije nego što ste očekivali, adresa koju ste uneli nije odgovarajuća, to morate uraditi nekoliko minuta nakon postavljanja porudžbine. Svoju porudžbinu možete otkazati slanjem SMS poruke na broj 063/SKYFOOD (+381637593663). SMS poruka trebalo bi da bude sledećeg sadržaja:
Cancel 1234
1234 u ovom primeru je broj porudžbine koji vam je restoran poslao SMS porukom kada vas je obavestio da je prihvatio vašu porudžbinu. Ukoliko ste na vreme poslali SMS poruku, dobićete potvrdnu poruku da je porudžbina otkazana.
Ukoliko je prošlo isuviše vremena i restoran je već uzeo u rad vašu porudžbinu, ona ne može biti otkazana.
Bićete obavešteni SMS porukom da li je restoran prihvatio otkazivanje pordžbine ili ne. Ukoliko restoran nije prihvatio otkazivanje, vaša porudžbina će biti isporučena i morate je platiti. Restoran može da odbije porudžbinu ukoliko ne može da je realizuje iz nekog razloga (ukoliko je previše zauzet, ne vrši dostavu u tom gradu ili naselju). U ovom slučaju stići će vam SMS poruka sa razlogom odbijanja.
Informacije
Kupac se slaže da će unositi tačne lične podatke prilikom registracije i naručivanja.
Kupac se slaže da se njegovi lični podaci zadrže, koriste i obrađuju u cilju realizacije porudžbina kreiranih na sajtu amigos.rs. Kupac će u svakom trenutku moći da pogleda, izmeni ili dopuni svoje lične podatke na sajtu amigos.rs.
Žalbe
Žalbe svojih kupaca shvatamo veoma ozbiljno, jer nam je zadovoljstvo kupaca na prvom mestu.
Ukoliko imate problema prilikom naručivanja na sajtu, putem mobilne aplikacije, ne stižu vam poruke, kontaktirajte nas. Svaka žalba biće obrađena što je pre moguće.
Ograničenje odgovornosti
Unapred se izvinjavamo za sve greške koje mogu da se jave na sistemu, i trudićemo se da ih otklonimo što je pre moguće.
Prihvatanjem Uslova korišćenja oslobađate nas od odgovornosti za sve nenamerne ili namerne nastale štete, gubitak profita ili podataka koje su proistekle korišćenjem sistema.
Preduzeli smo sve mere kako bismo sprečili prevare na internetu i osigurali sve vaše podatke.
amigos.rs nije odgovoran za nepravilno funkcionisanja sistema ili prekida rada usled prirodnih sila koje su van kontrole, kao i tehničkih problema: funkcionisanje interneta, kvarovi na opremi i problemi na telekomunikacionoj mreži i opremi.
Politika privatnosti
Politika privatnosti objašnjava kako se vaši lični podaci koriste prilikom korišćenja sistema.
Obavezujemo se da ćemo čuvati podatke svih korisnika web sajta, kao i mobilne aplikacije. Informacije se prikupljaju od korisnika i prosleđuju restoranima samo u cilju realizacije porudžbina. Restorani su u obavezi da podatke kupaca ni pod kojim uslovima ne ustupaju trećim licima. Za uspešno obavljanje porudžbine korisnik treba da unese svoje lične podatke: Ime, broj telefona i adresu. Korisnik može tražiti deaktivaciju naloga i prestanak obrade njegovih podataka u svakom trenutku.
Informacije o upotrebi web sajta mogu biti prikupljeni korišćenjem kolačića (en. cookies). Kolačići se koriste kako bi se povećala udobnost korisnika, kvalitet sajta i usluga koje pruža web sajt. Kolačići nam omogućavaju unapređenje i ubrzavanje procesa naručivanja. Kolačići su mali tekstualni fajlovi smešeteni na vašem računaru od strane web servera.
Podaci koji se prikupljaju od korisnika koriste se za analizu, razvoj i upravljanje sistemom, kao i u svrhu sprečavanja i otkrivanja prevara na internetu.
Preduzećemo sve mere kako bismo sačuvali podatke svojih korisnika od neovlašćenog pristupa, nezakonite obrade, uništenja i oštećenja.
Ukoliko dođe do promene Politike privatnosti, izmene će biti objavljene u ovom dokumentu. Sve izmene stupaju na snagu nakon objavljivanja na web sajtu.